KResearch

เทรนด์ที่อยู่อาศัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...ผู้บริโภคพร้อมจะจ่ายเพิ่มหรือยัง? ปัจจุบัน ผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยหันมาให้ความสำคัญในพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มุ่งตอบโจทย์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ...

4 likes0 commentsLINE VOOM