SPS Audit

#กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน #โทษกรณีผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ไม่จัดทำบัญชีภายในกำหนด ปรับไม่เกิน 30,000 บาท (เปลี่ยนเป็นปรับตาม พรบ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัยฯ อายุความ2ปี)

0 likes0 commentsLINE VOOM