DLPW Connect

นายจ้างเลิกจ้าง เนื่องจากกิจการของนายจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด 19 แต่ปรากฏว่า ผลประกอบการของนายจ้างมีกำไรมากขึ้นทุกปี ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่ ? . คำตอบคือ กรณีนายจ้างได้รับผ...

3 likes0 commentsLINE VOOM