DLPW Connect

นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง เพราะต้องการกำหนดนโยบายให้มีการเกษียณอายุ และหาคนรุ่นใหม่มาทำงานทดแทน ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่ ? . คำตอบคือ กรณีลูกจ้างสูงอายุ แต่ไม่ปรากฏว่าลูกจ้างสุขภาพไม่แข็งแร...

3 likes0 commentsLINE VOOM