DLPW Connect

บริษัทฯ ส่งลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ไปทำงานในสถานประกอบกิจการ โดยการทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงมีสิทธิได้รับโบนัสและค่าคร...

7 likes0 commentsLINE VOOM