DLPW Connect

นายจ้างมีความจำเป็นต้องปิดร้านอาหาร เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด 19 แต่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น นายจ้างกลับมาเปิดร้านอาหารตามปกติ แต่ไม่เรียกลูกจ้างเข้ามาทำงาน และไม่จ่ายค่าจ้างให้ถือเป็นการเลิกจ้างหรือไ...

5 likes0 commentsLINE VOOM