Areeya Metaya

Friends 1,778

โลกยุคศิวิไลซ์

Mixed media feedSee more

Areeya Metaya

“เราจะสร้างอารยธรรมโลกยุคศิวิไลซ์” ในแต่ละยุคแต่ละสมัยมักจะมีเรื่องราวพิเศษๆที่ทุกคนกล่าวขวัญถึงเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งถ้ามันพิเศษจริงทุกคนจะพร้อมใจกันเรียกเหตุการณ์นั้นว่า“ตำนาน” และที่มาของแต่ละตำนานก็คงไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย มันคงต้องประกอบไปด้วยความพยายาม ความมานะบากบั่น ความอดทน ความเสียสละขั้นสูงสุด เพื่อให้สมกับที่ผู้คนเรียกขาลมันว่า “ตำนาน” และวันนี้วันที่โลกของเรากำลังดำเนินมาถึงทางตัน โลกที่กำลังใกล้จะถึงจุดแตกหักด้วยวิกฤตการณ์แบบรอบด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและจริยธรรม ฯลฯ เราคงเป็นคนกลุ่มเล็กๆที่ตระหนักในเรื่องราวเหล่านี้และไม่อาจจะทนนิ่งดูความหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งกับตนเองและลูกหลานได้ นี่คงเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างสรรค์อารยธรรมของโลกใหม่ให้บริบูรณ์หรือที่เรียกว่า “โลกยุคศิวิไลซ์”

Country or region: Thailand