ioniclogistics

คุณประสาร สินสวัสดิ์ ประธานกรรมการ Ionic Logistics พบ พณฯ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานพิธีเปิด TILOG–LOGISTIX 2019 BITEC บางนา อาคาร EH98 Booth L09 ...

0 likes2 commentsLINE VOOM