ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดกับสมาชิกในครอบครัว ด้วยผลิตภัณฑ์น้ำยากันพื้นลื่น จระเข้