Performance Motors

สงกรานต์ แปลว่า ผ่าน หรือ เคลื่อนย้ายเข้าไป วันขึ้น 1 ค่ำเดือน 5 dropkiddingการเล่นสาดน้ำสำหรับหนุ่มสาว เทศกาลแห่งน้ำ หลัง จากทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำขอพรจากญาติผู้ใหญ่แล้ว พวกหนุ่ม ...

12 likes0 commentsLINE VOOM