• อยากเรียนต่อ UK & Australia ขอข้อมูลและคำปรึกษาได้กับทีมที่ปรึกษาเรียนต่อของ One Education เราให้บริการครบทุกขั้นตอนในที่เดียว และ ไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น
  ✅ มีความเชี่ยวชาญด้านศึกษาต่อ UK & Australia มามากกว่า 30 ปี
  ✅ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK และ Australia รวมถึงกลุ่ม Group of Eight ครบทั้ง 8 แห่ง
  ✅ ให้คำปรึกษาทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย
  ✅ บริการครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่ให้คำแนะนำเรื่องหลักสูตรและมหาวิทยาลัย ยื่นใบสมัคร ประสานงานกับมหาวิทยาลัย ช่วยเหลือการยื่นวีซ่านักเรียน บริการหาที่พักนักเรียน และช่วยเตรียมความพร้อมก่อนบินไปเรียนต่อ
  ✅ ที่ปรึกษาเป็นศิษย์เก่าอังกฤษและออสเตรเลีย
  ✅ ไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น