ศัลย์สร้างข้อ

Friends 830

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของSee more

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมแพทย์

ร่วมบริจาคสมทบทุนตามกำลังทรัพย์ ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี มูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 0 1 6 - 4 4 4 4 3 3 - 2 . 📌 หากต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนในทางภาษี เพียงแจ้งความประสงค์ใน Application ข้อมูลการบริจาคจะถูกบันทึกในระบบ e-Donation ภายใน 2 วันทำการถัดไป หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อม ชื่อ-นามสกุล-ที่อยู่ พร้อมเลขบัตรประชาชน 13 หลัก มาที่ Line ID: @njffoundation หรือ E-mail: njfhappywalk2@gmail.com สามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ https://www.rd.go.th/28015.html . มูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต 📞 02 - 066 - 2771 , 098 - 880 - 9656

Mixed media feedSee more

Social media

Follow us on social media

Country or region: Thailand