Event Mania

งานบริการด้าน ผลิตสื่ออิงค์เจ็ต (INKJET)
PVC Sticker, PP Board, Standee, Banner), Backdrop, ป้ายไวนิลโฆษณา, ไวนิลคลุมโต๊ะ, กระดาษลัง, กระดาษลูกฟูก, Photo paper, J Flag, Rollup, X Stand, Counter Stand