PenFill

การผสมผสานการวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัยเชิงคุณภาพสามารถผสมผสานวิธีการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการนำข้อมูลไปใช้ และวางแผนการทำงานให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ . 1. เริ่ม...

0 likes0 commentsLINE VOOM