PenFill

การศึกษาทำความเข้าใจผู้บริโภคในวันนี้ นับเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจในการดำเนินแผนงานโครงการต่าง ๆ . การวิจัยผู้ใช้ (User Research) จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน เพิ่มโอกาสความสำเร็จให้โครงการสา...

0 likes0 commentsLINE VOOM