Comets Intertrade

วันอาสาฬหบูชา🙏 ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา อันได้แก่ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” และเกิดพระรัตนตรัย ครบทั้...

0 likes0 commentsLINE VOOM