EVproshop

🛑🛵ev999New Box จะเป็นรุ่นใหม่2022 มอเตอร์นุ่มนวลไม่กระชากเวลาออกตัว มีกล่องทึบหลัง และเลื่อนเบาะได้จากแฮนด์ มีที่วางโทรษัพท์และชาร์จusb และเพิ่มการรับประกันมอเตอร์เป็น2ปี รุ่นอื่นๆรง.รับประกันม...

2 likes1 commentLINE VOOM