ManpowerGroup TH

มีแต่คนบอกว่าเด็กสมัยนี้เปลี่ยนงานบ่อย ไม่รักงาน ไม่รักองค์กร ไม่มีความอดทน ?! 😢 . ตอนนี้มีคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกเรียกว่า "Job hopper" หรือ กลุ่มคนที่เปลี่ยนงานบ่อย มักเป็นคนรุ่นใหม่ ที่อาจกำลังค้นหาตั...

0 likes0 commentsLINE VOOM