magnano

#ROLEX SUBMARINER CAL.3135 ช่าง maintenance เสร็จเรียบร้อย พร้อมส่งให้ลูกค้านำไปใช้งานครับ นาฬิกาโรเล็กซ์เรือนนี้ มีอาการหมุนตั้งเวลาและวันที่ไม่ได้ ช่างตรวจเช็คพบว่า #จักรตั้งเข็มชำรุด ต้องทำกา...

0 likes0 commentsLINE VOOM