patcha clinic

🧏‍♀️🧏‍♀️คุณลูกค้าท่านนี้มีปัญหากระเปาะแก้มหย่อนคล้อย มีร่องแก้ม ร่องน้ำหมาก จึงได้ตัดสินใจมาร้อยไหมโครงตาข่ายครั้งแรกค่ะ เพราะด้วยคุณสมบัติพิเศษของไหมโครงตาข่าย ไม่ว่าจะเป็น ✨ เงี่ยงไหมพิเศษ 2 ชั...

2 likes0 commentsLINE VOOM