Khotcher Official

ข้าวพองอบกรอบ 'Crunchy Rice Roll' 🥖🍙🌾 Snack Bar ที่ไม่ผ่านกระบวนการทอด ผลิตจากข้าวเกาหลีแท้ ๆ แบบไม่มีอ้วน 
ด้วยกลิ่นเฉพาะตัว และเนื้อสัมผัสที่ให้ฟีลหนึบ ๆ แข็ง ๆ ครั้งแรกอาจรู้สึกว่าทานยากหน่อย ...

1 like0 commentsLINE VOOM