SMI Instruments

Friends 1,116

Social media

Follow us on social media

PRODUCTSSee more

FLUKE INDUSTRIAL

เครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม วัดไฟฟ้า วัดอุณหภูมิ วัดแรงดัน ในการทำงานอุตสาหกรรม

FLUKE CALIBRATION

เครื่องมือมาตรฐานสำหรับการวัดและสอบเทียบ ที่ใช้ในห้องปฎิบัติการสอบเทียบ

FLUKE NETWORKS

เครื่องมือทดสอบ และวิเคราะห์เครือข่าย (LAN, Telephone) แบบมีสายและไร้สายรวมถึงใยแก้วนำแสง และยังสามารถตรวจสอบโครงข่ายและสายเคเบิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ADDITEL

เครื่องมือสำหรับงานสอบเทียบด้านแรงดันและด้านอุณหภูมิ ที่มีความแม่นยำสูง ในกระบวนการผลิตหรือในห้องปฎิบัติการสอบเทียบในอุตสาหกรรม

ACCUMAC

เครื่องมือมาตรฐานด้านอุณหภูมิ มีความแม่นยำสูง เพื่อใช้ในห้องปฎิบัติการสอบเทียบและกระบวนการด้านผลิต

AMS TREX

เครื่องมือมาตรฐานสำหรับการสือสาร แบบ Hart แบบพกพาที่ประสิทธิภาพสูงและมีความสามารถในการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วและแม่ยำ

Country or region: Thailand