SUSUNN

''ตัวแปรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยพลังงานสะอาด เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม" คุณกวินธิดา โคตรจันทา Sales Engineer ภาพบรรยาย: งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริก...

1 like0 commentsLINE VOOM