SUSUNN

ท่ามกลางปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ คำหนึ่งที่เราจะได้ยินอยู่เสมอคือคำว่า “คาร์บอนเครดิต” ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ . คาร์บอนเครดิต คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท...

0 likes0 commentsLINE VOOM