sudassaofficial

โลดทะนงแดงเจล อีก 1 ผลิตภัณฑ์ดีๆ ที่สุทัสสา x หมอผิน อยากให้ทุกท่านมีติดไว้เป็นยาสามัญประจำบ้าน ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองจากแพทย์พื้นบ้าน และเป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นภูมิปัญญาโบราณที่สืบสานมานาน...

11 likes0 commentsLINE VOOM