A LANGE SOEHNE

ในโรงงานทำนาฬิกา A. Lange & Söhne ที่อยู่ในเมืองเล็กๆ อย่างกลาสฮุตเต ประเทศเยอรมนี ช่างนาฬิกาใช้เครื่องมือที่มีความละเอียดประณีตในการผลิตชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเพื่อให้แน่ใจว่า ทุกรายละเอียดของนาฬิกาจะเป็...

1 like0 commentsLINE VOOM