J Point

เชิญชวนชาว J POINT ร่วมสมทบทุนโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน บรรเทาทุกข์ และการฟื้นฟูเมื่อเกิดภัยพิบัติที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ โดยเฉพาะกล...

0 likes0 commentsLINE VOOM