zhenfuclinic

มาตรการป้องกันCovid-19 ของทางคลินิค ถ่ายรูป ส่งผล ATK ที่ตรวจภายใน48ชม. (รบกวนเขียนชื่อ วัน-เวลา บนATK ด้วยนะคะ) **ถ้าไม่สามารถตรวจเองได้ที่บ้าน ทางคลินิก ก็มีบริการตรวจ จะเก็บค่าตรวจ80บาท/ครั้ง งด...

1 like0 commentsLINE VOOM