zhenfuclinic

แจ้งมาตรการป้องกันCovid-19 ของทางคลินิค ถ่ายรูป ส่งผล ATK ที่ตรวจภายใน48ชม. (รบกวนเขียนชื่อ วัน-เวลา บนATK ด้วยนะคะ) **ถ้าไม่สามารถตรวจเองได้ที่บ้าน ทางคลินิกมีบริการตรวจ จะเก็บค่าตรวจ80บาท/ครั้ง ...

0 likes0 commentsLINE VOOM