BEECY

BEECY เป็นระบบ ERP และ Odoo ก็เป็นระบบ ERP เหมือน แต่ เอ๊ะ 🤔 แล้วทั้งสองระบบนี้แตกต่างกันยังไง วันนี้เราจะขอพามาคลายข้อสงสัยนี้กัน BEECY เป็นระบบ ERP ตัวหนึ่ง ที่เลือกใช้ Odoo เป็นเฟรมเวิร์กในการพ...

0 likes0 commentsLINE VOOM