BEECY

เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการหลายรายอาจเคยตั้งคำถามนี้ขึ้นมาว่า จะนำระบบไหนเข้ามาใช้กับธุรกิจดี? ระหว่าง #ระบบERP กับ #โปรแกรมบัญชี ซึ่งระบบทั้ง 2 ประเภทความโดดเด่นและแตกต่างกันอย่างน่าสนใจ ในบทควา...

0 likes0 commentsLINE VOOM