สปสช.

ปสช. ครบรอบ 20 ปี 20 ผลงานเด่น พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 5.ดูแลกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แม้ว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ให้การคุ้มครองดูแลคนไทยทั่วประเทศถึงกว่าร้อยละ 9...

25 likes1 commentLINE VOOM