สปสช.

สปสช. ระดมความเห็นขับเคลื่อน Smart Contact Center 1330 ภาคประชาชน-หน่วยบริการ-ท้องถิ่น ร่วมระดมความเห็นแนวทางพัฒนา Smart Contact Center 1330 แนะปรับปรุงลดระยะเวลารอคอยสาย สร้างระบบเครือข่ายการทำงาน ...

22 likes0 commentsLINE VOOM