สปสช.

สปสช. จัดประชุดคัดเลือก “ผู้ทรงคุณวุฒิ” บอร์ดหลัก และบอร์ดควบคุมคุณภาพฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน...

28 likes0 commentsLINE VOOM