สปสช.

สปสช.ชูกลไก กปท.ในเวทีโลก นวัตกรรมการเงินการคลังสุขภาพที่ตอบสนองบริบทชุมชน พร้อมหนุนแต่ละประเทศปรับการลงทุนด้านสาธารณสุขมุ่งท้องถิ่น สปสช.ชูตัวอย่างผลสำเร็จกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในเวทีโลก ร...

10 likes1 commentLINE VOOM