DIAMOND LIFE

Diamond Life Nursing Center
''Your Well-Being is our priority"

ร่วมมือกับสหวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อการดูแลที่ดีที่สุด ทั้งทีมกายภาพบำบัดมืออาชีพ ,การแพทย์ฝังเข็ม ,ออกซิเจนบำบัด ,คลินิกความงามและเวลเนส