รพ.กรุงเทพขอนแก่น

🩺 Home Care Service บริการดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน หัตถการในการให้บริการ 🔷การเจาะเลือด (ราคาตามรายการตรวจเลือด) 🔶การเก็บสิ่งส่งตรวจ (ราคาตามรายการเก็บสิ่งส่งตรวจ) 🔷การใส่สายสวนปัสสาวะ ราคา 2,400 บาท ...

0 likes0 commentsLINE VOOM