รพ.กรุงเทพขอนแก่น

"ผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบแผลเล็ก (MIS TLIF)" เป็นการผ่าตัดแผลเล็ก ไม่ได้มีการตัดเลาะเปิดกล้ามเนื้อ ทำให้เสียเลือดน้อย โอกาสติดเชื้อน้อยกว่าผ่าตัดแบบเปิด อีกทั้งปวดแผลน้อยกว่ามาก ทำให้...

4 likes0 commentsLINE VOOM