Vinyltec Packaging

เปลี่ยนฉลาก = ปรับภาพลักษณ์ เพราะภาพลักษณ์สินค้าของคุณ คือสิ่งสำคัญสำหรับเรา ฉลากบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากต่อแบรนด์ ในฉลากจะมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ วันเดือนปีที่ผลิต รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่...

0 likes0 commentsLINE VOOM