vimuthospital

ถ้าพูดถึงคำว่า ‘แบคทีเรีย เชื้อรา หรือไวรัส’ เชื่อว่าหลายคนยังคุ้นชิ้นกับภาพจำเดิม ว่าสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วเหล่านี้ต้องนำมาซึ่งอาการป่วยไข้ โรคภัย หรือเป็นพาหะของข่าวร้ายบางอย่าง . แต่รู้ไหมว่าในความเป...

0 likes0 commentsLINE VOOM