vimuthospital

อกหักน่ะเรื่องเล็ก .. แต่ถ้าเจ็บอกแล้วไม่ยอมตรวจเช็กน่ะเรื่องใหญ่ 🧐 มะเร็งเต้านมภัยร้ายอันดับ 1 ของหญิงไทย ดังนั้นการตรวจเช็กความผิดปกติของเต้านมเป็นประจำจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากตรวจพบความผิดปก...

0 likes0 commentsLINE VOOM