Petro Plus Energy

Friends 537

Solar Rooftop

ProductSee more

Solar Rooftop

Solar Rooftop สำหรับกิจการที่ต้องการลดต้นทุนค่าไฟฟ้า Solar Cell อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โซล่าเซลล์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วงเวลากลางวัน พลังงานแสงอาทิตย์มีจุดเด่นที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ 1. ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในขณะใช้งาน จึงไม่เกิดการสึกหรอ และไม่มีมลภาวะทางเสียง 2. ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากขบวนการผลิตไฟฟ้า 3. การบำรุงรักษาน้อยมาก และสามารถทำได้ง่าย 4. ผลิตไฟฟ้าได้แม้มีแสงแดดอ่อนหรือมีเมฆ 5. เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาฟรีและมีไม่สิ้นสุด 6. ผลิตไฟฟ้าได้ทุกมุมโลก 7. ได้พลังงานไฟฟ้า

Ceramic Coating

Ceramic Coating สะท้อนความร้อน 96.5 % แสงแดดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พื้นผิวของตัวอาคารร้อนขึ้นและส่งผลให้ภายในอาคารร้อนขึ้นตามไปด้วย ถ้าเราสามารถลดความร้อนจากแสงแดดลงได้ อากาศภายในอาคารก็จะเย็นลงและทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลงเช่นกัน Ceramic Coating เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลที่มีค่าการสะท้อนความร้อนสูงสุดในตลาดปัจจุบันถึง 96.5% และเมื่อนํา ไปเคลือบบนหลังคา หรือผนังอาคาร จะช่วยสะท้อนความร้อนจากแสงแดดออกไป ทำให้ตัว อาคารและอากาศภายในเย็นลง เป็นการลดภาระการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศโดยตรงซึ่งจะส่งผลทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงทันที

Infrared Heater

Infrared Heater

Sinopec

Sinopec น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพระดับโลก ซิโนเปค เป็นหนึ่งในบริษัทด้านพลังงานชั้นนำของโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศจีน ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจ การกลั่นน้ำมัน จนถึงการผลิตและจำหน่าย มีโรงงานกลั่นน้ำมันมากถึง 20 แห่ง กำลังการผลิตมากกว่า 230 ล้านตันต่อปี น้ำมันไฮโดรลิค Sinopec L-HM แบบลดการสึกหรอ น้ัำมันเกียร์ Sinopec L-CKD Heavy Duty Industrial Gas oil น้ำมันเกียร์สำหรับอุตสาหกรรมหนัก จาระบี Grease จาระบีลิเธียมอเน

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand