Krungthai Panich Ins

วันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม วันรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรต่อไป” พ...

0 likes0 commentsLINE VOOM