IMC 1994

fourleafcloverสายพาน (Belt) สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นชิ้นส่วนที่มีหน้าที่สำคัญในการเชื่อมโยงชิ้นส่วน อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการทำงานหรือการหมุนไปพร้อม ๆ กัน โดยสายพานนั้นได้...

2 likes0 commentsLINE VOOM