GC Official

อีกหนึ่งรางวัลที่เราเชื่อมั่นในการทำดี GC รับรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ในพิธีรับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 #GC #ดีจากข้างใน #GCChemistryforBetterLiving ข้อมู...

7 likes0 commentsLINE VOOM