GC Official

“องค์กรใหญ่ องค์กรเล็ก มีกำลังมากน้อยแค่ไหน ก็ต้องช่วยกัน เพราะนี่เป็นเรื่องของการช่วยเผ่าพันธุ์เรา ถ้าโลกอยู่ได้ เราก็อยู่ได้” . ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง, CEO ------ ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์แถว...

9 likes1 commentLINE VOOM