GC Official

"ความยั่งยืน จะจับต้องได้ยังไงหรือมีเกณฑ์อะไรที่จะพิสูจน์ว่าการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ จะสร้างความยั่งยืนได้จริงๆ" "เพราะเรายังต้องหายใจอยู่ทุกวัน" ธุรกิจจึงต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม "เพราะเราต้องอยู่ใน...

10 likes2 commentsLINE VOOM