GC Official

🌳🌳 วันนี้ คาร์บอนเครดิตจากโครงการป่านิเวศระยองวนารมย์ กว่า 3,000 tCO2e 🌳🌳 ซื้อขาย ได้แล้วกับ GC Estate บริษัทใน GC Group ✨️รายแรกในไทยที่ได้รับการรับรองการกักเก็บปริมาณก๊าซเรือนกระจก ต่อเนื่อ...

4 likes0 commentsLINE VOOM