expresswifi

🤔ถ้าคุณมองว่าการติดตั้งอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเพื่อใช้เพียงบ้านเดียวต้องใช้งบประมาณสูงนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้คุณ และชุมชน มีอินเทอร์เน็ตใช้งาน . 🏡ลองแนะนำให้ร้านค้าในชุมชนที่หลายคนมักไปร...

0 likes0 commentsLINE VOOM