จิตประภัสสร2509

Friends 2,538

Catering & Wedding

ราคาอาหารและตกแต่งSee more

แพคเกจอาหารโต๊ะจีน

2,000 - 3,500 บาท / โต๊ะ (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

แพคเกจอาหารบุฟเฟต์

250 บาท / ท่าน (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

แพคเกจซุ้มอาหาร

3,500 - 9,000 บาท

อาหาร Set Box

ของคาว และของหวานจัดเป็น Set Box ต่อ 1 ท่าน

แพคเกจตกแต่ง

Silver Package 29,999.- Gold Package 39,999.-

แพคเกจงานหมั้น

งานหมั้นในสถานที่ 59,000.- งานหมั้นนอกสถานที่ 39,000.-

Mixed media feed

Social media

Follow us on social media

Country or region: Thailand